Taxaties / Brandverzekeringen

Een voorbeeld

Er ontstaat brand in een bedrijfshal waarbij de aanwezige inventaris geheel verloren gaat.
De hal is 8 jaar geleden volledig nieuw ingericht voor € 400.000,-
De inventaris zal op dit moment circa € 480.000,- kosten.
De gemiddelde afschrijvingstermijn voor inventarissen is 10 jaar.
De inventaris van het gehele bedrijf is verzekerd voor € 2.000.000,-

Hoe word schade vastgesteld?