Taxaties / Brandverzekeringen

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een voortaxatierapport bedraagt voor inventarissen 3 jaar en voor gebouwen 3 of 6 jaar. Na 3 jaar voor de inventaris en 6 jaar voor de gebouwen dient (goedkopere) hertaxatie plaats te vinden.

Een voorbeeld: