Industrieel / Vooropnamen
Heiwerk

Bouwkundige vooropnamen worden toegepast bij bouwprojecten waarbij bouwwerkzaamheden schade kunnen veroorzaken aan naburige objecten. Doel hiervan is eventuele schadeclaims door de bouwwerkzaamheden te reduceren.
Er wordt daarbij een inventarisatie gemaakt van de bouwkundige afwijkingen aan de aangewezen objecten zonder daarbij een waarde toe te kennen. Een en ander wordt verwerkt in een uitgebreide rapportage met foto's. Dit wordt ook wel de zogenaamde 0-meting genoemd. De rapportage, inclusief de originele negatieven, kan desgewenst worden gedeponeerd bij een notaris of andere instelling.

Bij de volgende werkzaamheden kan het raadzaam een bouwkundige vooropname te laten maken:

  • Heiwerkzaamheden
  • Bouwwerkzaamheden
  • Sloopwerkzaamheden
  • Bronbemaling
  • Graafwerkzaamheden