Agrarisch / Taxaties
Bedrijfsinventaris

Taxaties voor verzekeringsdoeleinden

Bij het afsluiten van een verzekering is het belangrijk dat de waarden van de gebouwen, inventaris, machines en computers correct zijn vastgesteld. Een te hoog verzekerd bedrag betekent te veel premie; bij onderverzekering wordt de schade maar gedeeltelijk vergoed.

De deskundigen van Agitax bepalen nauwkeurig de te verzekeren waarden. In overleg met de opdrachtgever wordt dit vast gelegd in een taxatie-rapport.

Bij een calamiteit wordt de schade vastgesteld op basis van het taxatie-rapport zonder discussie over de waarde.

Taxaties voor bedrijfseconomische doeleinden

  • Financiering
  • Verkoop, fusie en/ of management buy- out
  • Herwaarderingen
  • Sale-lease back constructies
  • Huur-verhuur constructies
  • Fiscale aspecten
  • Successie rechten
  • Echtscheiding
  • etc.